Prostovoljno gasilsko društvo združuje vse prostovoljne gasilce, ki želijo pomagati

Gasilska zveza Slovenije je samostojna, humanitarna in nepridobitna oblika povezovanja gasilskih društev in krovna organizacija na področju gasilstva. Prvo združevanje v gasilsko društvo je bilo pred več kot 150 leti, ko so se ljudje vključevali zaradi solidarnosti in nudenja nesebične pomoči ob vsakršni nesreči. 

Do danes se je gasilstvo razvilo do te mere, da je v Gasilsko zvezo Slovenije vključenih 15 poklicnih in več kot 1300 prostovoljnih gasilskih društev. Skupaj ima celotna organizacija včlanjenih več kot 1.200 poklicnih in 160.000 prostovoljnih gasilcev. V prostovoljno gasilsko društvo se člani vključujejo na prostovoljni ravni in gasilci v njih opravljajo naloge gasilske službe poleg redne zaposlitve.

Glavne naloge gasilskega društva

Delo prostovoljnega gasilskega društva poteka praktično vsak dan. Če ne drugega, so tudi prostovoljni gasilci 24 ur na dan in vse dni v tednu v stalni pripravljenosti za morebitno intervencijo.

Njihova glavna naloga je gašenje požarov na stanovanjskih in gospodarskih objektih, v naravi in v prometni nesreči. Poleg tega pa so gasilci izurjeni tudi za tehnično reševanje v primeru prometne nesreče, intervencije ob neurjih, poplavah in drugih nesrečah ter v primeru nesreč z nevarnimi snovmi. Vendar pa vsako gasilsko društvo ni primerno za posredovanje v vseh omenjenih intervencijah. To je odvisno predvsem od opreme in usposobljenosti gasilcev.

Tudi gasilci v prostovoljnem gasilskem društvu se neprestano usposabljajo

Ustrezno znanje in psihofizične sposobnosti so pogoj za uspešno in varno opravljanje nalog gasilske službe. Zato je ključnega pomena, da tudi prostovoljno gasilsko društvo poskrbi za redno izobraževanje in usposabljanje svojih članov.

Temeljeni program usposabljanja prostovoljnih gasilcev predpisuje osnovno znanje za opravljanje nalog gasilske službe. Tovrstno usposabljanje poteka v obliki tečajev, na katerih gasilci pridobivajo ustrezno znanje in čine. Prostovoljno gasilsko društvo pa sodeluje tudi na številnih gasilskih tekmovanjih, na katerih se urijo v ravnanju z gasilsko opremo.